home

 
Wat is de Haagse Hangplek
 
De Haagse Hangplek staat voor twee dingen
 
De figuurlijke betekenis:
 
De Haagse Hangplek is een lokale samenwerking van kunstenaars, artiesten, belanghebbende en belangstellende. Den Haag en omgeving is zijn of haar actieve werkplek. Ze ontmoeten elkaar zo vaak als ze zelf willen op willekeurig te kiezen plekken. De bijeenkomsten zijn breed thematisch doch algemeen het wel en wee van de kunst en het leven van de kunstenaar in het bijzonder. De toon mag gezellig en positief zijn doch azijnzeikers zijn ook welkom. De Haagse Hangplek community kent geen specifieke leden of organisatie. Iedereen is dus zelf initiatiefnemer en kan zijn of haar activiteit / uitnodiging kenbaar maken via deze website of via facebook.
 
De letterlijke betekenis:
 
De Haagse Hangplek is elke denkbeeldige fysieke plek waar kunst kan hangen of waar podiumkunst te zien en te horen kan zijn. Voor zover deze plekken al bestaan in de vorm van galeries en speelpodia bedoelt de Haagse Hangplek juist de atypische locaties. Hoe minder exploitatie kosten verbonden aan de locatie hoe beter het is want budget heeft de Haagse Hangplek niet of nauwelijks. Het Haagse publiek en de leden van de Haagse Hangplek samenwerking nodigen we ook uit om mee te kijken naar geschikte ‘hangplekken‘. Dit kan variëren van lege winkel etalages tot kale muren in kantoorpanden of bij jouw oma aan de muur in het tehuis. De spijkers kopen wij.
 
Wat is de doelstelling van de Haagse Hangplek
 
De doelstelling is om door een coöperatieve denk en werkwijze kunst in Den Haag nog beter en goedkoper te ontsluiten. Opgestapelde doeken uit de kelders, tekst en zang weer in het openbaar! Wij zijn van mening dat kunst weer in brede maatschappelijke zin tot het dagelijkse leven moet gaan behoren omdat daarmee het leven nog aangenamer wordt . Het coöperatieve denken moet volgens de hangplek regels ook tot kostenefficiëntie leiden. Er moet een ‘kostenlaag’ uit het organiseren en verhandelen van kunst. Doen we dit niet dan wordt kunst nog meer elitair en onbereikbaar. Iedereen die hier over wil meepraten is juist van harte welkom op onze hangplek bijeenkomsten.
 
Wat zijn de Hangplek ‘regels’
 
De Haagse Hangplek heeft een aantal simpele regels. Deze zijn nog niet bekrachtigt daar er de komende herfst 2016 regelmatig over gediscussieerd zal gaan worden.
Voorlopig geldt:
Alles mag mits het aan de doelstelling van de Haagse Hangplek voldoet. De Haagse Hangplek heeft zelf (nog) geen enkel budget en vraagt nergens geld voor. De Haagse Hangplek geeft zo nodig wel advies. Ook onze bijeenkomsten dienen hier een belangrijke bijdrage.
 
Hoe word je 'lid' of 'deelnemer'.
 
Als jij je lid voelt dan ben je lid. Iedereen kan en mag meedoen met de Haagse Hangplek. Je kan dat kenbaar maken door een mail naar ons te sturen met daarin een motivatie waarom jij je betrokken voelt bij de Haagse Hangplek. Wij vinden dat leuk om te weten. En/of je 'liked' onze facebook pagina en/of je wordt 'vrienden met Harry Hangop', de bedenker van de Haagse Hangplek. Mail naar info@haagsehangplek.nl
 
Hoe meld ik een activiteit aan.
 
Stuur een e-mail naar info@haagsehangplek.nl met daarin het project duidelijk omschreven in de zin van de doelstellingen. Wij zetten de activiteit dan online en delen het op facebook.
 
Wie financiert de Haagse Hangplek
 
Wij ontvangen geen subsidie. Wij vragen donaties om onze toekomstige bijeenkomsten en projecten te financieren. Dat kan nu nog niet. Later in 2016 maken we duidelijk hoe je kan doneren. Voorlopig wordt alles betaald uit eigen middelen.
 
Terug